Til startsiden

Hvordan fе tak i oss og bli medlem

Gratis seminar
Oppdatert 24.mai 2018

Mшter og arrangementer
Oppdatert 24.mai 2018

Medlemsservice - vеr skriftlige informasjon
Oppdatert 24.mai 2018

Gullkorn fra Medlemsservice
Oppdatert 24.mai 2018

Andre medlemstjenester
Oppdatert 24.mai 2018

Medlemmene imellom
Oppdatert 24.mai 2018

Fotoside
Oppdatert 24.mai 2018

Nyttige lenker
Oppdatert 3. juni 2018

Webmaster:
Stеle Sannerud

Andre medlemstjenester

Oppdatert 24.mai 2018

Bibliotek, tegningsregister, etc.

Spanteriss av orlogsskipet Neptunus, 1789 Klubben har en forholdsvis rikholdig samling av litteratur om modellbätbygging. I "Medlemsservice" side 1-82 finner du en bokliste. Bäkene länes ut til medlemmene ved henvendelse til formannen eller sekretären. I "Medlemsservice" side 1-72 finner du ogsä et register over aktuelle tidsskrifter og bäker samt adresser pä forhandlere av modellbäter og - utstyr i inn- og utland.

Vi arbeider med ä bygge opp en oversikt over tegninger som kan egne seg som grunnlag for modellbygging, dessuten vil du pä forskjellige steder i "Medlemsservice" finne informasjon om tegninger.Vi nevner ogsä at vi har en liten "Unimat 3" metalldreiebenk til utlän.

Websider.

Pä side 1-81 i "Medlemsservice" er det en oversikt over web-adresser som kan tilby mye nyttig stoff om modellbäter og annet maritimt stoff av interesse. Dessuten har vär sekretär samlet en rekke linker til websider i inn- og utland som har modellbätstoff og annet maritimt stoff. Du finner disse websiedene ved ä klikke deg inn pä hjemmesidene hans. I tillegg har vi naturligvis vär egen lenkeside her hos oss.

Modellbätkonkurranser og utstillinger.

I samarbeide med Sjäfartsmuseet holder vi hvert tredje är en stor konkurranse i ulike klasser. Det deles ut gull-, sälv- og bronsemedaljer. Det ble avholdt konkurranse vären 2001, og neste gang blir i 2004, med innlevering tidlig i 2004. Sä det er bare ä begynne! Trenger du informasjon om regler o.l., kan du henvende deg til klubben. Invitasjon gär ut i 2003.Samtlige deltakende modeller vil bli utstilt pä Sjäfartsmuseet vären og sommeren 2004.

Kursvirksomhet.

Det er vanskelig ä fä organisert komplette kurser i modellbätbygging. Vi holder imidlertid fra tid til annen korte kurser i spesielle emner. I 2001 har vi hatt flere kurs i metalldreiing, og fra april i är og ut over hästen holder vi seminar i rigging i forbindelse med medlemsmätene. Medlemmer som bor for langt unna til ä komme pä mätene vil fä fyldige beskrivelser av de emner som tas opp.