Til startsiden

Hvordan fä tak i oss og bli medlem
Oppdatert 24.mai 2002

Mäter og arrangementer
Oppdatert 24.mai 2002

Medlemsservice - vär skriftlige informasjon
Oppdatert 24.mai 2002

Gullkorn fra Medlemsservice
Oppdatert 24.mai 2002

Andre medlemstjenester
Oppdatert 24.mai 2002

Medlemmene imellom
Oppdatert 24.mai 2002

Fotoside
Oppdatert 24.mai 2002

Nyttige lenker
Oppdatert 23. juli 2002

Webmaster:
Stäle Sannerud

MS Skipsratt

Oppdatert 24.mai 2002

LogoBare tanken pä ä lage et skipsratt skremmer vannet av de fleste modellbyggere, og kunsten blir ansett som et slags "modellbyggerens mesterstykke". De fleste näyer seg med ä kjäpe et ferdig ratt. Det er helt OK, dersom man er heldig nok til ä fä tak i et i riktig skala. Som oftest er de ferdige ratt overdimensjonerte da behandlingen i fremstillingsmaskinene krever en viss styrke i materialet.

I tillegg har rattene som oftest for fä spaker. Skikkelige ratt hadde typisk ätte eller tolv spaker. Jeg vil derfor beskrive hvordan jeg lager et tolv-spakers ratt til min modell av "Leon" uten annet verktäy enn kniv, sandpapir og en Black&Decker boremaskin. Jeg pästär at det ikke er noen vanskelig operasjon og heller intet hokus-pokus.

HjelpetegningFärst tegner jeg opp rattet i riktig stärrelse pä et stort ark med en passer. Jeg tegner da bäde innside og utside av rattringen. Deretter äpner jeg passeren og slär en stor sirkel rundt det hele og merker av sentrum i sirkelen.

Den store sirkelen deler jeg opp i 12 like store biter med passeren. Näyaktigheten av delingen äker jo stärre sirkelen er. Fra disse delemerkene trekker jeg sä med linjal streker näyaktig gjennom sentrum. Noe mer avansert tegnearbeid gjär jeg ikke.

Etter ä ha mält rattets indre diameter endevender jeg husets redskaper for ä finne mulige former som har samme diameter - en av kjäkkenets stekespader passet i dette tilfellet perfekt.

En mahognylist festes til hävelbenken og vi hävler av et langt, fint hävelspon. Pä samme mäte som jeg lager masteringer (se egen artikkel) ruller jeg hävelsponet opp pä stekespadeskaftet til änsket tykkelse, og det hele blir lagt bort for at limet skal tärke.

RattspakeI mellomtiden tar jeg fatt pä ä lage spaker. Jeg mäler opp stärste tykkelse pä spakene og borer hull i en draplate tilsvarende dette. Bambus splittes opp og dras gjennom hullet til änsket rundhet og diameter. Sä blir hver spak spikket til og pusset ferdig pä bambusemnet. Färst när spaken er helt ferdig blir den skäret av.

I mellomtiden har emnet til rattringen tärket, og hele sylinderen blir tatt av kjäkkenspaden. En skive med riktig tykkelse blir sä skäret av og lagt oppä tegningen sä näyaktig som mulig. Stedene hvor delestrekene krysser ringen blir avmerket, og hull bores i ringen tilsvarende spakenes diameter.

Sä pusser jeg ringen fint og limer den fast pä papiret, rett oppä tegningen. Spakene stikkes i hullene og rettes inn mot sentrumsmerket pä tegningen - jeg fester dem med knappenäler. Spissene mä väre tilstrekkelig tynne, og det trenges litt finspikking og tilpasning under dette arbeidet. När alt passer ihop limes spakene til papiret.

Nä er det verste gjort, resten gär mye lettere.

En liten bit messing blir loddet (sälvloddet) til en kobberstang. Kobberstangen skal bli til rattakslingen.


Akselen settes inn pä borchucken pä den elektriske drillen, som igjen spennes fast i hävelbenken. Med fil og sandpapir sliper jeg nä messingbiten og former den til et rattnav.

Et hull tilsvarende kobberakselen blir boret i sentrum av rattet, der knappenälene satt, og akselen skyves igjennom. Messingnavet vil skjule eventuelle unäyaktigheter som oppstod i sentrum.

Nav og aksel festes til rattet med en dräpe Cyanolit-lim og dett var dett.

Nei - forresten: Jeg mä jo fjerne alt fra papiret! Forsiktig läsner jeg rattet fra papiret og pusser bort enhver papirrest.

Sä kommer selve "prikken over i'en": Hele rattet blir spent fast etter akselen i bor-chucken igjen, og med hendene stättet pä et passende anlegg bruker jeg en sylskarp kniv til ä skjäre ut et spor midt pä rattringen.

Messing-ringEn 0.5 mm messingträd bäyes rundt et bor med samme diameter som sporet i rattringen. Sä kuttes den helt näyaktig av og limes fast i sporet med Cyanolitlim. Til slutt blir drillen startet igjen, og messingträden slipes ned til like over treverket.

Verre enn dette er det ikke ä lage et skikkelig ratt, samtidig som du fär gleden av ä lage noe riktig fint.

Lykke til!

Ole-Wiggo